Støtteforening til fordel for et aktivt lokalliv

RUNGSTED HAVN ER ATTRAKTIV ÅRET RUNDT - uanset om du vil dyrke en vandaktivitet, gå i butikker eller på restaurant og café eller »bare« gå en tur på molerne og Promenaden.

På denne side vil vi løbende lægge mere på om den den frivillige forening Rungsted Havns Venner. RHV er en paraplyorganisation, som har til formål at koordinere, afvikle og udvikle aktiviteterne på Rungsted Havn. Det vil skabe opmærksomhed om Havnens foreninger og erhvervsdrivende og deres tilbud og det vil fremfor alt fastholde, at Rungsted Havn altid er et besøg værd, her sker hele tiden noget ekstra og der er aktiviteter året rundt. Én af de aktiviteter, som fylder meget, er Rungsted Havnefestival den 3. weekend i august.

Enkeltpersoner, foreninger, organisationer, virksomheder m.fl. der vil støtte foreningens formål, kan optages. En forening tæller som ét medlem. Det er altså ikke et krav, at man har erhverv eller fritidsinteresse på Havnen: Alle med interesse i Rungsted Havn kan melde sig ind. I planerne indgår også, at det skal være attraktivt at være medlem, så der forventes at blive særaktiviteter/særtilbud til medlemmerne. På længere sigt er det også håbet, at aktiviteterne vil give et overskud, der kan komme både flere aktiviteter og vandsportsforeningerne på Havnen til gode.

Bestyrelse: Bina Hjorth (formand), Charlotte Barslund, butik Pistache, portrætfotograf Jette Juel Schrum, Ulla Joensen og Journalist Erling Madsen og vandsportsforeningerne på Rungsted Havn.

Du kan hér læse mere om Rungsted Havnefest 27.-29. august 2021